โครงการที่กำลังระดมทุนอยู่

เหลืออีก 24 วัน

มอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ผ่าน Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ...

10,709
จากเป้าหมาย 2,000,000 บาท 1%
1% Complete
เหลืออีก 55 วัน

ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมสนับสนุน สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัย จากภาคอีสาน และจังหวัดใกล้เคียง ...

3,900
จากเป้าหมาย 1,100,000 บาท 0%
0% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Women Cancer 2022 ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี

ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ “เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์” ให้กับผู้ป่วยมะเร็งสตรี ...

56,887
จากเป้าหมาย 2,000,000 บาท 3%
3% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ

จะดีกว่าไหมถ้าเกิดวิกฤตแล้วเราทุกคนรับมือทันรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์เตรียมความพร้

2,145,508
จากเป้าหมาย 5,000,000 บาท 43%
43% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

CE

เหล่า 18 ศิลปิน ดาราชื่อดัง ชวนทุกคนมาร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนจะสายเกินแก้! ผ่านแคมเปญ CE Love the Earth หนึ่งใน

2,246,802
จากเป้าหมาย 3,000,000 บาท 75%
75% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

Do Good By Central Pattana

เซ็นทรัลพัฒนา และ เซ็นทรัล ทำ ร่วมกัน “ทำดี” มอบของขวัญมากคุณค่าจากเจตนารมณ์และความตั้งใจให้กับเด็กและเย

1,611,401
จากเป้าหมาย 10,000,000 บาท 16%
16% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Help Thai Fight Covid-19

ชวนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อป้องกันและยับยั้งเชือไวรัสโควิด 19 โดย การร่วมสมทบทุน และสนับสนุนสินค้าและบริการ

10,949,516
จากเป้าหมาย 10,000,000 บาท 109%
109% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า

ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า เปลี่ยนขวดพลาสติก ให้เป็นชุด PPE

156,790
จากเป้าหมาย 400,000 บาท 39%
39% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Antiviral Mask

Antiviral Mask หน้ากากผ้า ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี Zinc Nano

862,485
จากเป้าหมาย 500,000 บาท 172%
172% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Warbie Yama สินค้า Special Collection

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

391,553
จากเป้าหมาย 1,000,000 บาท 39%
39% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

สานฝันทำเพื่อน้อง ภาคอีสาน

ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท จำนวน 200 ทุนให้กับนักเรียนใน 10 จังหวัดใน พื้นที่ภาคอีสาน

487,043
จากเป้าหมาย 500,000 บาท 97%
97% Complete
เหลืออีก 24 วัน

มอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนพิเศษ ผ่าน Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ...

10,709
จากเป้าหมาย 2,000,000 บาท 1%
1% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Warbie Yama สินค้า Special Collection

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

391,553
จากเป้าหมาย 1,000,000 บาท 39%
39% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

สานฝันทำเพื่อน้อง ภาคอีสาน

ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท จำนวน 200 ทุนให้กับนักเรียนใน 10 จังหวัดใน พื้นที่ภาคอีสาน

487,043
จากเป้าหมาย 500,000 บาท 97%
97% Complete
เหลืออีก 55 วัน

ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมสนับสนุน สมทบทุนช่วยเหลือพี่น้องที่เดือดร้อนจากอุทกภัย จากภาคอีสาน และจังหวัดใกล้เคียง ...

3,900
จากเป้าหมาย 1,100,000 บาท 0%
0% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Women Cancer 2022 ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี

ร่วมสมทบทุนจัดซื้อ “เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์” ให้กับผู้ป่วยมะเร็งสตรี ...

56,887
จากเป้าหมาย 2,000,000 บาท 3%
3% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

Do Good By Central Pattana

เซ็นทรัลพัฒนา และ เซ็นทรัล ทำ ร่วมกัน “ทำดี” มอบของขวัญมากคุณค่าจากเจตนารมณ์และความตั้งใจให้กับเด็กและเย

1,611,401
จากเป้าหมาย 10,000,000 บาท 16%
16% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Antiviral Mask

Antiviral Mask หน้ากากผ้า ที่เกิดจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี Zinc Nano

862,485
จากเป้าหมาย 500,000 บาท 172%
172% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

CE

เหล่า 18 ศิลปิน ดาราชื่อดัง ชวนทุกคนมาร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อมก่อนจะสายเกินแก้! ผ่านแคมเปญ CE Love the Earth หนึ่งใน

2,246,802
จากเป้าหมาย 3,000,000 บาท 75%
75% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า

ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า เปลี่ยนขวดพลาสติก ให้เป็นชุด PPE

156,790
จากเป้าหมาย 400,000 บาท 39%
39% Complete
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว

ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ

จะดีกว่าไหมถ้าเกิดวิกฤตแล้วเราทุกคนรับมือทันรวมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์เตรียมความพร้

2,145,508
จากเป้าหมาย 5,000,000 บาท 43%
43% Complete
เหลืออีก 24 วัน

Help Thai Fight Covid-19

ชวนสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อป้องกันและยับยั้งเชือไวรัสโควิด 19 โดย การร่วมสมทบทุน และสนับสนุนสินค้าและบริการ

10,949,516
จากเป้าหมาย 10,000,000 บาท 109%
109% Complete