โครงการที่เปิดระดมทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความภาคภูมิใจ

ยอดระดมทุนทั้งหมด
19M
ล้านบาท
จำนวนโครงการที่สำเร็จแล้ว
15
โครงการ
จำนวนพันธมิตรที่ร่วมกันทำดี
53
ผู้สนับสนุน

พันธมิตร

Central Group
Central Retail
Central Pattana
Centara Hotels & Resort
มูลนิธิ เตียง จิราธิวัฒน์
มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม
แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย