โครงการที่เปิดระดมทุน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ความภาคภูมิใจ

ยอดระดมทุนทั้งหมด
19M
ล้านบาท
จำนวนโครงการที่สำเร็จแล้ว
15
โครงการ
จำนวนพันธมิตรที่ร่วมกันทำดี
53
ผู้สนับสนุน