ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยโรคทางสายตา

ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ - ช่วยผู้ป่วยโรคทางสายตาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ชวนทำ-ดี ช่วยผู้ป่วยโรคทางสายตาที่ขาดแคลนทรัพย์ผ่านโครงการ “ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ”  โดยรายได้สมทบทุนเข้าโครงการ Eyes Need You : ต่อสายตา ด้วยสายใจ ภายใต้มูลนิธิอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • หารายได้สมทบ กิจกรรม และ โครงการ หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรม สภากาชาดไทย
  • เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ พระภิกษุสงฆ์อาพาธ โรคทางสายตา
  • รณรงค์สร้างความตระหนักถึงปัญหาสุขภาพดวงตา และให้ผู้ป่วยโรคทางสายตา ได้รับการตรวจรักษาอย่างถูกวิธี

เป้าหมาย

9861_Tham-dee_ -04.jpg

ปัจจุบัน โรคทางตามักพบมากในผู้สูงอายุ เนื่องจากความเสื่อมของดวงตาเพราะเมื่ออายุมากขึ้นก็อาจมีภาวะผิดปกติทางสุขภาพตา การตรวจวินิจฉัยและการรักษาจำเป็นต้องอาศัยความรู้ และความสามารถจากจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โรคทางตาเป็นโรคที่ซับซ้อน คนไข้โดยทั่วไปจึงใช้เวลารอคิวนานทั้งในกระบวนการรับการตรวจคัดกรองวินิจฉัยโรคและการรับการผ่าตัด นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยยากไร้อีกจำนวนมากที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการรักษาทั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่ารักษาพยาบาล ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผล ลดโอกาสในการเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรักษา

ดังนั้น กลุ่มเซ็นทรัล จึงขอชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคทางสายตาที่ขาดแคลนทรัพย์ผ่านโครงการ “ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ”  สมทบทุนเข้าโครงการ Eyes Need You : ต่อสายตา ด้วยสายใจ ภายใต้มูลนิธิอานันทมหิดล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

สามารถร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ *ลดหย่อนภาษีได้* (21 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2566)

  • ช่องทางระดมทุนบนเว็บไซต์ ทำ-ดี: Tham-dee.com/projects/eyesneedyou2023 
  • สมทบทุนเข้า บัญชี มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี 002-2-84631-9
  • กล่องบริจาค บริเวณจุดชำระสินค้าหรือจุดประชาสัมพันธ์ ที่ร้านค้าในเครือกลุ่มเซ็นทรัล และอาคารชุดนิติบุคคลเครือเซ็นทรัลพัฒนา
  • และช่องทางอื่นๆ ผ่านกลุ่มธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัลและพันธมิตร