ทำ-ดี

แพลตฟอร์มระดมทุนรูปแบบใหม่
ที่สร้างโอกาสแจ้งเกิดให้โครงการ
เพื่อสังคมและเป็นช่องทางทำดี
ของทุกคนได้ทุกวัน

สังคมของ “คนคิดดี” และ “คนใจดี”

ไอเดียจากคนคิดดีจะได้รับการสานต่อ โครงการดี ๆ จะได้รับการสานฝันจากคนใจดี

คนคิดดี
คนใจดี

ทำไมต้อง “ทำ-ดี”

มั่นใจ ตรวจสอบได้

มั่นใจ
ตรวจสอบได้

"ทำ-ดี" คัดสรรโครงการที่ร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมอย่างแท้จริง และเป็นตัวกลางส่งมอบเงินของคุณให้ถึงมือผู้รับแบบตรวจสอบได้

สบายใจ ไม่มีค่าดำเนินการ

สบายใจ
ไม่มีค่าดำเนินการ

ทุกการบริจาค "ทำ-ดี" ส่ง ตรงถึงโครงการที่คุณต้องการร่วมสนับสนุน โดยไม่หักค่าดำเนินการและค่าใช้จ่าย

ดีใจ มีทีมสนับสนุน

ดีใจ
มีทีมสนับสนุน

“ทำ-ดี” เติมโอกาสให้กับไอเดียดี ๆ ที่อยากช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์การพัฒนาโครงการเพื่อสังคม

ถูกใจ ลดหย่อนภาษีได้

ถูกใจ
ลดหย่อนภาษีได้

ทุกการทำดีของคุณ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ โดยออกเอกสารเพื่อลดหย่อนภาษีภายใต้มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ หรือ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทำดีง่ายๆ กับโครงการ 2 ประเภท

ร่วมระดมทุน
เพื่อบริจาคให้

บุคคลหรือองค์กรโดยไม่มีสิ่งใดตอบแทน

ร่วมระดมทุน
เพื่อสนับสนุนการสร้าง

สินค้า บริการ หรือ นวัตกรรมใหม่
โดยมีการมอบรางวัลให้ผู้สนับสนุน

ทำดี ทำได้
ถ้าเราช่วยกัน