ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ชวนร่วมระดมทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักในพื้นที่ทั่วประเทศไทย ผ่านการมอบถุงยังชีพ พร้อมช่วยซ่อมแซม ฟื้นฟูบ้านเรือนที่อยู่อาศัย

9457_1212.jpg

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบัน ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับหลากหลายภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงอิทธิพลของพายุต่าง ๆ ที่พัดผ่านเข้ามา ทำให้หลายหมื่นครัวเรือนต้องประสบปัญหาอุทกภัย ไร้ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำกิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหายอย่างหนัก

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้เข้าไปช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ผ่านการสนับสนุนถุงยังชีพ ของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ รวมถึงสนับสนุนเครื่องสูบน้ำให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 4,600 ครัวเรือน ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา พร้อมตั้งเป้าหมายกระจายความช่วยเหลือ ฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง

ร่วมสนับสนุนโครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ Tham-dee.com/projects/floodrecovery

รายการสิ่งของที่ใช้บรรจุในถุงยังชีพ (ชุดเล็กแบบ 7 วัน)