ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคอีสาน และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อมอบถุงยังชีพ และช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยฟื้นฟูให้กับผู้ประสบอุทกภัย                 

ตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา หลายหมื่นครัวเรือนประสบอุทกภัย ไร้ที่อยู่อาศัย พื้นที่ทำกิน ตลอดจนพืชผลทางการเกษตร ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากพายุที่พัดผ่านเข้ามาในประเทศไทย กลุ่มเซ็นทรัล เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดังกล่าว จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ด้วยการสนับสนุนถุงยังชีพของใช้จำเป็นในการดำรงชีพ และเครื่องสูบน้ำ แก่ผู้เดือดร้อนไปแล้วกว่า 3,100 ครัวเรือน และยังคงตั้งเป้าหมายในการกระจายความช่วยเหลือ รวมถึงการฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง 

จึงขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมสนับสนุน บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ และสมทบทุนโครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ผ่านเว็บไซต์ tham-dee.com เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพ และปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ได้รับความเสียหาย น้ำใจจากทุกท่านจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นได้

รายการสิ่งของที่ใช้บรรจุในถุงยังชีพ

(ชุดเล็กแบบ 7 วัน)