Do Good By Central Pattana

สำหรับใครบางคน ของขวัญที่ดีที่สุด และมีค่าที่สุด คือ

เซ็นทรัลพัฒนา และ เซ็นทรัล ทำ ร่วมกัน “ทำดี” มอบของขวัญมากคุณค่า

จากเจตนารมณ์และความตั้งใจให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสในจังหวัดเชียงใหม่

มูลนิธิบ้านสมานใจ 

“บ้านสนุก” ของผู้พิการทางสติปัญญา ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่นี่น้องๆ จะมารวมตัวกัน ได้มีสังคม ได้พูดคุยและทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ การทอผ้าด้วยมือและตามจินตนาการของพวกเขา จนเกิดเป็นชิ้นผ้าทอที่มีคุณค่าทางใจ (ผ้าทอซาโอริ) ซึ่ง เซ็นทรัลพัฒนา ได้ซื้อผ้าทอของน้องๆ นำมาตกแต่งถุงผ้า “ทำดี” (DO GOOD Tote bag) และนอกจากนี้ บริษัทฯ จะซื้อผ้าทอต่อเนื่อง เพื่อส่งให้กับ น้อง ๆ ที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 นำไปออกแบบตัดเย็บ ในโครงการ “ทำดี” ให้เป็นสินค้าที่มีความร่วมสมัย และมีที่จำหน่ายในศูนย์การค้าต่อไป

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7

เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้  คือ ผู้ที่ต้องการโอกาสและการยอมรับในสังคม เซ็นทรัลพัฒนา จึงจัดทำโครงการ “ทำดี” เพื่อบำรุงจิตใจ สร้างขวัญกำลังใจ ให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในตนเอง และจัดหลักสูตรเสริมสร้างอาชีพครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ไปจนกระทั่งมีสถานที่จำหน่ายภายในศูนย์การค้า เน้นให้เรียนรู้จริง ทำจริง และขายจริง โดยมี หลักสูตรสอนทำอาหาร ขนม และแปรรูปสินค้าเกษตร กว่า 40 รายการ โดยเจ้าของร้านค้าที่มีประสบการณ์ และสอนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าร่วมสมัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ ทำโครงการเกษตรยั่งยืน “ฟาร์ม สุข” จัดวางผังพื้นที่ทำเกษตรแบบครบวงจรยั่งยืน

วัดดอนจั่น

เด็กเล็กจนถึงเยาวชนจำนวนมากกลุ่มนี้ ได้รับความเมตตาและอยู่ในการอุปการะของท่านเจ้าอาวาสวัดดอนจั่น เซ็นทรัลพัฒนา จึงขอร่วมส่งเสริมการมีสุขอนามัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับน้องๆ  และจัดหลักสูตรเสริมสร้างทักษะ และนำกลุ่มโรงเรียนสอนภาษาและพัฒนาการเด็ก มาร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ดีๆให้กับน้องๆ รวมไปถึงการส่งเสริมด้านการทำเกษตรพอเพียงเพื่อเป็นแนวทางการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน

ของขวัญทุกชิ้น จึงเปรียบเสมือนการสร้างความสุข ส่งมอบรอยยิ้ม

เสียงหัวเราะ และชีวิตใหม่ ให้กับเด็กและเยาวชนผู้ที่รอคอยโอกาส