Wheel Chair for Life ระดมทุนมอบรถเข็นวีลแชร์และทุนสร้างอาชีพให้คนพิการ

ชวนทำดี ระดมทุนมอบรถเข็นวีลแชร์ และทุนสร้างอาชีพให้คนพิการ

โครงการมอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) เป็นพาหนะสำหรับคนพิการ และมอบทุนสร้างอาชีพให้คนพิการ

กลุ่มเซ็นทรัล ประกอบด้วย ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล โครงการเซ็นทรัล ทำ ร่วมกับมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี และบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการมอบรถเข็นวีลแชร์ (พิเศษ) เป็นพาหนะสำหรับคนพิการ โดยเปิดรับบริจาค เพื่อดำเนินการจัดหาและส่งมอบวีลแชร์แบบพิเศษ ให้กับคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง จำนวนประมาณการ 100 คัน เพื่อให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และคนพิการบางส่วนยังสามารถใช้ในการเดินทางมายังสมาคมฯ เพื่อฝึกอบรมสร้างอาชีพ โดยดีไซน์เนอร์ของกลุ่มเซ็นทรัล ช่วยสนับสนุนพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยเป็นที่ต้องการของตลาด วิเคราะห์ด้านการตลาด และวางแผนการผลิตให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ รายได้ส่วนหนึ่งจากการรับบริจาคภายใต้โครงการนี้ จะนำไปจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับมอบเป็นทุนเริ่มต้นในการผลิตสินค้าประเภทตะกร้าพลาสติกโดยคนพิการ เพื่อนำไปจำหน่ายต่อ เป็นการสร้างอาชีพ และรายได้อย่างยั่งยืนต่อไป

9233_image.png เป้าหมาย

  • คนพิการในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดข้างเคียง
  • ยังไม่เคยได้รับรถเข็นวีลแชร์จากหน่วยงานใด
  • ตั้งเป้าระดมทุน 750,000 บาท โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการประกอบ และส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ (ไม่รวมมูลค่ารถวีลแชร์ประมาณการ 1 ล้านบาท*) จะนำไปเป็นทุนเริ่มต้นอาชีพ ทุนละ 5,000 บาท เป้าหมายจำนวน 100 ทุน โดยแต่ละทุนสามารถผลิตตะกร้าได้ 100 ใบ

1797_Screenshot 2566-09-25 at 16.10.35.png

3520_image.png  ทุนจากการรับบริจาคในครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนคนพิการด้านใดบ้าง

  • จัดหารถเข็นวีลแชร์แบบพิเศษ** โดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์
  • ฝึกอบรมอาชีพโดยกลุ่มเซ็นทรัล และสมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี
  • มอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นอาชีพ

สามารถร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ *ลดหย่อนภาษีได้* (25 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2566)

  • ช่องทางระดมทุนบนเว็บไซต์ทำ-ดี: Tham-dee.com/projects/wheelchairforlife

3416_Screenshot 2566-09-25 at 13.32.58.png

__________________________________

*รถวีลแชร์มูลค่าประมาณการ 1 ล้านบาทได้รับการสนับสนุนโดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

**รถเข็นวีลแชร์แบบพิเศษ จะถูกออกแบบ และปรับตามสรีระของผู้ใช้โดยเฉพาะ