สานฝัน ทำเพื่อน้อง ชวนพี่ใจดี ปันสุข มอบทุนการศึกษาให้น้อง

ความคืบหน้าโครงการ

สานฝัน ทำเพื่อน้อง ชวนพี่ใจดี ปันสุข มอบทุนการศึกษาให้น้อง

7 เดือนที่แล้ว

สานฝัน ทำเพื่อน้อง

ชวนพี่ใจดี ปันสุข มอบทุนการศึกษาให้น้องกำพร้ายากจนพิเศษ

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนคนไทยมาร่วมสานฝันน้อง ๆ ได้ไปโรงเรียน ผ่านโครงการ สานฝัน ทำเพื่อน้อง ด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกำพร้ายากจนพิเศษทั่วประเทศ ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท เป็นจำนวน 400 ทุน

3587_Tham-dee_4 -04.pngเป้าหมาย

  • นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • มีสถานะกำพร้าพ่อแม่, พ่อแม่ทอดทิ้ง, พ่อแม่สาบสูญ ต้องอยู่ในอุปการะของญาติ
  • ตั้งเป้าระดมทุน 1,000,000 บาท (ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท จำนวน 400 ทุน)

8719_Tham-dee_4 -05.pngเกี่ยวกับนักเรียนกำพร้ายากจนพิเศษ

  • ปี 2565 พบนักเรียนยากจนพิเศษประมาณ 9% ที่พ่อและแม่ผู้ให้กำเนิดเสียชีวิต หรือทอดทิ้ง
  • รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษอยู่ที่ 1,044 บาท/คน/เดือน หรือคิดเป็นวันละ 34 บาท

“โดยครัวเรือนยากจนพิเศษต้องแบกรับภาระของรายจ่ายด้านการศึกษา หากเทียบเป็นสัดส่วนต่อรายได้ สูงกว่าครัวเรือนที่ร่ำรวยถึง 4 เท่า

น้อง ๆ ทุกคนล้วนมีความฝัน … การศึกษาคืออีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ความฝันนั้นเป็นจริง เมื่อการไปโรงเรียน นำมาซึ่งการมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การได้รับทุนการศึกษาจึงช่วยบรรเทาอุปสรรคของการมาเรียน อีกทั้งยังสนับสนุนนักเรียนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสทางอาชีพที่มั่นคง รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

การออกจากระบบการศึกษากลางคันจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะการขาดโอกาสทางการศึกษาส่งผลให้เด็กขาดความรู้และทักษะในการใช้ชีวิต ซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากปัญหาความยากจน ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเด็กเรียน เด็กต้องไปรับจ้างทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

ทุนการศึกษานี้จะนำไปสนับสนุนน้อง ๆ ด้านใดบ้าง

2298_Tham-dee_3 .jpg

จากน้อง...​ถึงพี่ใจดี

 

สามารถเป็นส่วนหนึ่งในของการสานฝันให้น้อง ๆ ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • ช่องทางระดมทุนบนเว็บไซต์ ทำ-ดี: Tham-dee.com/sarn-fun-scholarship-2023 (ถึง 31 กันยายน 2566)
  • กล่องรับบริจาคในพื้นที่ศูนย์การค้าของเซ็นทรัล (1 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2566)

7934_Tham-dee_4 -06.png

ทุกความฝัน ... ยังคงเฝ้ารอการสานต่อ

เพียงทุนการศึกษาละ 2,500 บาท เพื่อให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษา และช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัว โดยยอดระดมทุนทั้งหมดจะถูกนำไปสานฝันให้น้องได้ไปโรงเรียน สามารถลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

________________________________________________

ที่มา: รายงานการสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย 2562 สำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์การยูนิเซฟ, ข้อมูลจากเว็บไซต์ กสศ., สถิติการศึกษาของประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

18 Oct 23

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน โครงการ สานฝัน ทำเพื่อน้อง

ทำ-ดี 🙏🏻 ขอขอบคุณ #เหล่าพี่ใจดี ที่ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 554 ทุน 📚 รวมเป็นยอดสมทบทุนทั้งสิ้น 1,385,766 บาท