มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนพิเศษผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles 14

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนพิเศษผ่าน โครงการ Million Gifts Million Smiles 14

เกี่ยวกับโครงการ

กลุ่มเซ็นทรัลจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 14 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ให้กับนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทย 

เป้าหมาย: ทุนการศึกษาจำนวน 217 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนทุนยากจนพิเศษในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา นราธิวาส สงขลา และตาก 

เกี่ยวกับนักเรียนยากจนพิเศษ

3887_Screenshot 2566-09-29 at 14.53.51.pngเป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมีนัยยะ

3887_Screenshot 2566-09-29 at 14.53.51.pngรายได้เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนต่อคนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,094 บาท

3887_Screenshot 2566-09-29 at 14.53.51.pngและยังส่งผลให้เกิดภาวะเด็กกำพร้า โดยเฉพาะ 3 อันดับแรกของประเทศ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา

ทุนการศึกษานี้จะนําไปช่วยเด็กยากจนพิเศษได้อย่างไรบ้าง5507_Screenshot 2566-09-30 at 10.44.31.png

8878_Tham-dee_MGMS14_photo3.png

อุปสรรค! ที่ทำให้เด็กคนหนึ่งไม่ได้ไปโรงเรียน

4989_Screenshot 2566-09-30 at 10.42.24.png

5507_Screenshot 2566-09-30 at 10.44.31.png

สามารถร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางดังนี้

3887_Screenshot 2566-09-29 at 14.53.51.pngมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษผ่านเว็บไซต์ระดมทุน Tham-dee.com/projects/mgms2023

สนับสนุนเป็นสิ่งของ มอบของขวัญให้เด็กและเยาวชนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ (10 ต.ค. - 30 ธ.ค. 66) ที่

5218_Screenshot 2566-09-29 at 14.50.16.pngจัดส่งไปที่ ศูนย์บริการกระจายสินค้าบางนา (NewDC) ถ.เลียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิ บางนาตราด กม.19 (09.00 - 17.00 น.)

5218_Screenshot 2566-09-29 at 14.50.16.pngจุดรับของขวัญ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 2 Rest Area ทางเข้าเซ็นทรัล@เซ็นทรัลเวิลด์ แผนกรองเท้า

สนับสนุนเพื่อซื้อของขวัญ ผ่านมูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ ธ.ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 002-284631-9

5507_Screenshot 2566-09-30 at 10.44.31.png

รายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles 14

1964_Tham-dee_MGMS14_photo5.png

การได้รับทุนการศึกษาจึงเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ ที่มากกว่าการดึงเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา

ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ครอบครัวนั้น สามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น