Warbie Yama สินค้า Special Collection

  • วันที่เริ่มระดมทุน : 2021-11-22
  • วันที่สิ้นสุดระดมทุน : 2022-12-31
  • สถานที่ : Thailand
ยอดระดมทุนล่าสุด

391,553 บาท

39%
เป้าหมาย
1,000,000 บาท
เหลือเวลาช่วยกันอีก
92 วัน
ร่วมสนับสนุน

* บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

Million Gifts Million Smiles โครงการที่เปิดโอกาสให้ทุกองค์กร ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกันเป็น “ผู้สร้างรอยยิ้ม” ผ่านการส่งมอบ “ของขวัญจากใจ” ความปรารถนาดี ไปยังเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ โดยปัจจุบันโครงการนี้ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12


 

นอกจากนี้เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจและรอยยิ้มให้เด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดอื่นๆ จึงจัดทำ หมอน และ พวงกุญแจ Warbie Yama คอลเลคชั่นสุดพิเศษ Limited Edition ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะโครงการนี้เท่านั้น ออกแบบโดย คุณนอร์ธ-อรุษ 
ตันตสิรินทร์ ศิลปินผู้เป็นครีเอเตอร์ โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปมอบเป็นทุนการศึกษา เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#MillionGiftsMillionSmiles

  • จำนวนผู้ช่วยระดมทุนทั้งหมด
    1
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการนี้
    1693

ความช่วยเหลือล่าสุด

บทวิจารณ์ (0)