สานฝันทำเพื่อน้อง ภาคอีสาน

  • วันที่เริ่มระดมทุน : 2022-02-17
  • วันที่สิ้นสุดระดมทุน : 2022-07-31
  • สถานที่ :
ยอดระดมทุนล่าสุด

487,043 บาท

97%
เป้าหมาย
500,000 บาท
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว
ร่วมสนับสนุน

* บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท จำนวน 200 ทุนให้กับนักเรียนใน 10 จังหวัดใน
พื้นที่ภาคอีสาน ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร ขอนแก่น
ร้อยเอ็ด นครราชสีมา อุดรธานี มุกดาหาร ชัยภูมิ

 

 


ทุกคนล้วนมีความฝัน แต่เนื่องด้วยโรคระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ฝัน
ของน้องบางคนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ผลกระทบที่น้องๆ ต้องเผชิญมีมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น


1. กำพร้า เนื่องจากพ่อ-แม่ หรือผู้อุปการะเสียชีวิตจากโรค COVID
2. ยากจนลง มีภาระพึ่งพิง เนื่องจากพ่อ-แม่ถูกลดเงินเดือน พักงานเลิกจ้าง ปิดกิจการ ยอดขายลดลง ขณะที่รายจ่ายยังคงเท่าเดิมหรือสูงขึ้นหรือต้องดูแลคนพิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ผู้สูงอายุเกินกว่า 60 ปี
3. ขาดแคลนเครื่องมือสื่อสารในการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้ระดับการเรียนรู้ลดลง ผู้ปกครองจึงตัดสินใจให้ออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากไม่มีเงินซื้อ และเป็นโอกาสที่ให้นักเรียนลาออกมาช่วยทำงานหารายได้แทน
4. หลุดออกจากระบบการศึกษา เนื่องจากพ่อ-แม่ไม่มีรายได้ จึงให้ออกจากระบบการศึกษา

 


ฝันของเด็กๆ = ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท


มาร่วมกัน สานฝัน ทำเพื่อน้อง เพียงทุนการศึกษา ละ 2,500 บาท จะนำไปสานฝันให้น้องๆ ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาและช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของครอบครัวเพราะทุนการศึกษานี้จะนำไปเป็นค่าเดินทาง ค่ากิจกรรม ค่าใช้ขจ่ายจุนเจือครอบครัวในเวลาที่ไม่มีรายได้ (บางราย พ่อแม่ต้องการให้ออกมาช่วยทำงานหาเงินเลี้ยงน้องหาเลี้ยงปากท้อง มากกว่าเรียนหนังสือ ซึ่งการมาเรียนมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ารายได้แต่เมื่อนักเรียนได้รับทุนการศึกษา พ่อแม่ก็จะยินยอมให้มาเรียน)


  • จำนวนผู้ช่วยระดมทุนทั้งหมด
    1
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการนี้
    946

ความช่วยเหลือล่าสุด

บทวิจารณ์ (0)