สานฝัน ทำเพื่อน้อง ชวนพี่ใจดี เติมฝันให้น้อง

สานฝัน ทำเพื่อน้อง ชวนพี่ใจดี เติมฝันให้น้อง

กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ชวนคนไทยร่วมสานฝันน้อง ๆ ได้ไปโรงเรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านโครงการ สานฝัน ทำเพื่อน้อง ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท เป็นจำนวน 520 ทุน

เป้าหมายของโครงการ

  • นักเรียนยากจนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ที่มีความเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา
  • มีสถานะกำพร้าพ่อแม่,พ่อแม่ทอดทิ้ง,พ่อแม่สาบสูญต้องอยู่ในอุปการะของญาติ
  • ยอดเงินระดมทุน 1,300,000 บาท (ทุนการศึกษาละ 2,500 บาท จำนวน 520 ทุน)

เกี่ยวกับนักเรียนยากจนพิเศษ

  • ปี 2566 มีนักเรียนยากจนพิเศษจำนวนสูงถึง 1,248,861 คน
  • รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนของนักเรียนยากจนพิเศษอยู่ที่ 1,039 บาท/คน/เดือน หรือวันละ 34 บาท
  • ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่ครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษต้องแบกรับ สูงถึง 22% ของรายได้
  • มีนักเรียนยากจนพิเศษที่พ่อแม่หย่าร้าง/แยกกันอยู่ (41.26%), พ่อแม่ทอดทิ้ง (1.24%), พ่อแม่เสียชีวิต/สาบสูญ (4.55%), รวมเป็น 47%   

ทุกคนล้วนมีความฝัน การได้รับทุนการศึกษาจึงเป็นอีกส่วนสำคัญที่ช่วยผลักดัน ให้ฝันนั้นเป็นจริง เมื่อการไปโรงเรียนนำมาซึ่งการมีค่าใช้จ่าย การได้รับทุนการศึกษา จึงช่วยบรรเทาอุปสรรคของการมาเรียน พร้อมสร้างโอกาสให้น้อง ๆ ได้เข้าถึง การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และมีอาชีพมั่นคงตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

1226_Screenshot 2567-02-19 at 12.16.05.png

9719_Screenshot 2567-02-19 at 12.16.20.png1467_Screenshot 2567-03-07 at 12.46.24.png

*เพียงทุนการศึกษาละ 2,500 บาท สามารถทำให้น้อง ๆ มีโอกาสได้เรียนต่อ

________________________________________________

ที่มา: รายงานสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปี 2566 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา