ขอขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุน Million Gifts Million Smiles 13th

01 Mar 23

3966_323407439_2289643371205688_2793327071883624976_n.jpg

ทำ-ดี 🙏🏻 ขอขอบคุณ #เหล่าคนใจดี ที่ได้ร่วมแบ่งปันความสุขให้กับน้อง ๆ ในจังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ด้วยการมอบทุนการศึกษากว่า 415 ทุน 📚 รวมเป็นยอดสมทบทุนทั้งสิ้น 1,038,899 บาท
.
ขณะนี้โครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 สนับสนุนทุนการศึกษาให้เด็กยากจนพิเศษ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ยอดสมทบทุนทั้งหมดจะส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยทุนการศึกษาของเราจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่ากินอยู่ ค่าเดินทางไปโรงเรียนเพื่อให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสไปโรงเรียนต่อไป
.
#ทำดีทำได้เมื่อเราช่วยกัน
#THAMDEE
#MillionGiftsMillionSmiles13th
#MillionGiftsMillionSmiles
#CENTRALTHAM
#CENTRALGROUP