มอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

ความคืบหน้าโครงการ

มอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

1 ปีที่แล้ว

มอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กนักเรียนยากจนพิเศษผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles

กลุ่มเซ็นทรัลจับมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมส่งต่อความสุขด้วยการมอบทุนการศึกษาเพื่อเด็กยากจนพิเศษ ผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13 ทุนการศึกษา ทุนละ 2,500 บาท ให้กับนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดอื่น ๆ ที่ขาดแคลนในประเทศไทย 

เป้าหมาย: ทุนการศึกษาจำนวน 217 ทุน ทุนละ 2,500 บาท เพื่อมอบให้กับเด็กนักเรียนทุนยากจนพิเศษ ในจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา  และจังหวัดตาก                                                                               

เกี่ยวกับ “นักเรียนยากจนพิเศษ”

- เป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่ามาตรฐานอย่างมีนัยยะ

- รายได้เฉลี่ยสมาชิกในครัวเรือนต่อคนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 1,094 บาท

- และยังส่งผลให้เกิดภาวะเด็กกำพร้า โดยเฉพาะ 3 อันดับแรกของประเทศได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา

ทุนการศึกษานี้จะนําไปช่วยเด็กยากจนพิเศษได้อย่างไรบ้าง

ทุนการศึกษาจะไปเป็นค่าใช้จ่ายที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวและการดําเนินชีวิตเพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสไปโรงเรียน ทั้งค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเพราะหากไม่มีทุน ผู้ปกครองยังมีแนวคิดที่จะให้ลูกออกมาช่วยทํามาหากินดีกว่าการไปโรงเรียน

 

รายละเอียดโรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาผ่านโครงการ Million Gifts Million Smiles 

การได้รับทุนการศึกษา จึงเป็นโอกาสยิ่งใหญ่ ที่มากกว่านั้นการดึงเด็กๆ กลับเข้าสู่ระบบการศึกษายังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ทําให้ครอบครัวนั้นสามารถดําเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

ที่มา 

1.กสศ.สํารวจสถานการณ์เด็กหลุดออกนอกระบบหลังเปิดเทอมใหม่

 

14 Jan 23

ภาพบรรยากาศของการรวมพลังคัดแยก และจัดเตรียมของขวัญ

รวมภาพบรรยากาศของการรวมพลังคัดแยก และจัดเตรียมของขวัญ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะส่งต่อความสุขให้ถึงมือน้อง ๆ กับโครงการ “Million Gifts Million Smiles ปีที่ 13” 👧🏻👦🏻🎁
.
กลุ่มเซ็นทรัล พร้อมด้วยบริษัทในเครือ จับมือ กองทัพบก ร่วมกันคัดแยกของขวัญให้น้อง ๆ ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และจังหวัดอื่นๆ โดยสำหรับในปีนี้เราสามารถระดมของขวัญจากทุกภาคส่วน ทั้งประชาชนคนไทย คู่ค้า รวมทั้งบริษัทในเครือกลุ่มเซ็นทรัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 3 ล้านบาท อาทิ จักรยาน, ตุ๊กตา, อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ โดยของขวัญทุกชิ้นจะถูกส่งไปยังน้อง ๆ ผ่านการลำเลียงของกองทัพบกต่อไป
.
ขอขอบคุณทุกความร่วมมือ การสนับสนุน และความตั้งใจที่สร้างความสุข และรอยยิ้มให้กับทุกคนในช่วงวันเด็กปี 2566 นี้
 
3942_Screenshot 2566-02-01 at 11.30.52.png