Computer for Kids คอมเพื่อน้อง สู่การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด

Computer for Kids คอมเพื่อน้อง สู่การศึกษาที่ไม่สิ้นสุด

โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

4313_Screenshot 2567-02-22 at 16.42.37.png

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร่วมมือกับโครงการเซ็นทรัล ทำ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล จัดกิจกรรมเพื่อสังคมผ่านโครงการ Computer for Kids ระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์ และปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนรู้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็กชั้นประถม โรงเรียนบ้านฉลอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากเครือกลุ่มเซ็นทรัลตั้งแต่ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส ต่อยอดคุณภาพชีวิตน้องให้ดียิ่งขึ้น 

 622_Screenshot 2567-02-22 at 16.09.59.pngเป้าหมาย

  • คอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจำนวน 20 เครื่อง 
  • ตั้งเป้าระดมทุน 480,000 บาท (สำหรับจัดหาชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง เครื่องละ ~ 24,000 บาท) 
  • นักเรียนโรงเรียนบ้านฉลองได้รับการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างทั่วถึง 

8867_Screenshot 2567-02-22 at 16.10.35.png ทุนจากการรับบริจาคครั้งนี้ จะนำไปสนับสนุนด้านใดบ้าง 

  • จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 20 เครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  
  • ปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านฉลอง 

สามารถร่วมสนับสนุนผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า* (23 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2567)

สมทบทุนเข้าบัญชี  “รายได้สถานศึกษา โรงเรียนบ้านฉลอง” เลขบัญชี 981-3-91214-6 ธนาคารกรุงไทย

4313_Screenshot 2567-02-22 at 16.42.37.png

____________

*สำหรับผู้ที่ต้องการออกใบกำกับภาษี กรณีบริจาคผ่าน QR Code ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ หรือ หากบริจาคผ่านทางเลขบัญชี กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาได้ที่ [email protected]