ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ

ทำเพื่อหมอ ทำด้วยใจ

จะดีกว่าไหมถ้าเกิดวิกฤตแล้วเราทุกคนรับมือทัน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบุคลากรทางการแพทย์เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือและแก้ปัญหาวิกฤตโรคระบาดได้อย่างทันท่วงที