ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า

ขวดเปล่า ไม่สูญเปล่า 
เปลี่ยนขวดพลาสติก ให้เป็นชุด PPE

ด้วยสถานการณ์ที่แพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของทุกชีวิตทั้ง ด่านหน้าอย่างบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องคอยป้องกันและรักษา จวบจนบุคลากรผู้ที่เป็นเสมือนด่านสุดของชีวิต ที่ต้องประกอบศาสนพิธีเพื่อส่งผู้คนในวาระสุดท้าย ต่างก็ต้องการความปลอดภัยในชีวิต จึงเป็นที่มาของโครงการ แยกขวด สู้ภัยโควิดวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ที่ตั้งใจเชิญชวนให้ทุกคนร่วมกัน บริจาคขวดพลาสติกแบบใส PET และแบบขาวขุ่นHDPE พร้อมสมทบทุนเพื่อแปรรูปเป็นชุด PPE มอบให้วัดและพนักงานเก็บขยะ 

วัดจากแดงจึงมีเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยต้องการ

นำขวดพลาสติก (PET) ที่ใช้แล้ว 200,000 ใบ
นำมาผ่านกระบวนแปรรูปเป็นผ้าเพื่อตัดเย็บชุด PPE
จำนวน 10,000 ชุด มอบให้ 128 วัด

ในการประกอบศาสนกิจ และพนักงานเก็บขยะในพื้นที่ โดยผ่านความร่วมมือกับคณะทำงานการจัดการขยะ Our KhungBangKachao ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลเป็นหนึ่งในภาคีหลักและเป็นหัวหน้าคณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพของโครงการนี้เราเล็งเห็นว่า นอกจากโครงการนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังส่งผลดีต่อสังคม ในด้านการส่เสริมอาชีพให้คนท้องถิ่นกว่า 100ครัวเรือน โดยการจ้างงานเพื่อตัดเย็บชุด และลดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม โดยการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาแปรรูปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ร่วมบริจาคขวดพลาสติกแบบ PPE และ HDPE
ได้ที่ ไทวัสดุ สาขา บางนา และ บางพลี