ส่งต่ออากาศสะอาดให้น้อง ชวนทำดีสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่นให้เด็กเล็ก

ร่วมส่งต่ออากาศสะอาดให้น้อง ชวนทำดีสนับสนุนสร้างห้องปลอดฝุ่นให้เด็กเล็ก   5740_Screenshot 2567-05-29 at 15.02.03.png

โครงการ ‘เซ็นทรัล ทำ’ ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชวนร่วมระดมทุนสนับสนุน ‘โครงการอากาศสะอาดเพื่อน้อง’ สร้างห้องปลอดฝุ่นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ. เชียงใหม่เพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนจากมลพิษ PM 2.5 ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

5996_Tham-dee__web -05.png

________________

9569_Untitled-2.jpg

________________56_Screenshot 2567-05-29 at 15.02.24.png

   ในปัจจุบันสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ในพื้นที่ภาคเหนือ ยังคงพบเกินมาตรฐานในหลายจังหวัด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กที่เป็นกลุ่มเปราะบาง องค์การอนามัยโลกประมาณการณ์ว่า เด็กอายุ 0–5 ปี ทั่วโลก เสียชีวิตปีละกว่า 570,000 คน เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันและปอดยังพัฒนาไม่เต็มที่ หากอยู่ใกล้แหล่งกำเนิด PM 2.5 อาจก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก ซี่งการเจ็บป่วยตั้งแต่วัยเด็กได้

9908_Screenshot 2567-05-18 at 14.50.44.png

ที่มาข้อมูล : กรมอนามัย