เซ็นทรัลพัฒนา อาสาพาสุขปีที่ 12

โครงการ เซ็นทรัลพัฒนาอาสาพาสุข ปีที่ 12  

CentralPattana เชื่อมั่นว่าเยาวชนคือรากฐานที่สำคัญของสังคม การให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทยและผู้ด้อยโอกาสเป็นหนึ่งในนโยบายและแผนงานหลักที่ดำเนินงานอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และทุกๆเดือนธันวาคม พนักงานของบริษัทฯจะร่วมบริจาค ส่งมอบของขวัญไปให้กับน้องๆบนดอย ทางภาคเหนือ เป็นประจำมาจวบจนถึงปีที่ 12  

 

เป้าหมาย: เงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน ชุดช้อนซ้อมทานอาหาร  กระติกน้ำ ถุงเท้า รองเท้า เพื่อมอบให้กับ 

- โรงเรียนนิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  

- ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านจะนู (จิราธิวัฒน์อุปถัมภ์) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

- ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย