Women Cancer ชวนทำดี ช่วยผู้ป่วยมะเร็งสตรี

  • วันที่เริ่มระดมทุน : 2021-03-24
  • วันที่สิ้นสุดระดมทุน : 2021-12-31
  • สถานที่ : Thailand
ยอดระดมทุนล่าสุด

1,105,100 บาท

111%
เป้าหมาย
1,000,000 บาท
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว
ร่วมสนับสนุน

* บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

เพิ่มโอกาสในการตรวจหามะเร็ง เพื่อลดโอกาสการเสียชีวิตจากมะเร็งในสตรี

 


 

กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนจัดซื้อ "เครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่" เพื่อวินิจฉัยคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้มูลนิธิถันยรักษ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
รวมทั้งขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันเส้นผมหรือสมทบทุนในการจัดทำ "วิกผมแท้" มอบให้กับศูนย์คีโม โรงพยาบาลศิริราช

จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติและองค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์เกี่ยวกับตัวเลขในปี 2020 ว่าในประเทศไทยจะมีผู้หญิงป่วยเป็นมะเร็งเต้านม 22,158 คนคิดเป็น 22.8% ของมะเร็งในผู้หญิงทั้งหมด ซึ่งเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นมะเร็งปากมดลูก 9,158 คน คิดเป็น 9.4% และคาดการณ์ว่าจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเต้านม 8,266 คนคิดเป็นอัตราการตายจากมะเร็งเต้านมที่ 12.7 ต่อ 100,000 ประชากร

ถึงแม้อัตราการเกิดมะเร็งเต้านมในสตรีจะสูงแต่สามารถรักษาให้หายได้ หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกซึ่งทำได้โดยการตรวจคัดกรอง ทำให้อัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งเต้านมน้อยลง เพราะ “รู้ทัน รู้เร็ว หายเร็ว” 
 

ทางด้าน รศ.นพ. วิศิษฎ์ วามวาณิชย์ ประธานศูนย์ถันยรักษ์ กล่าวว่า “ปัจจุบันคนไทยมีแนวโน้มป่วยด้วยโรคมะเร็งสูงขึ้นทุกปี ซึ่งมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของผู้หญิงไทย คือ “มะเร็งเต้านม” แต่การเข้าถึงโอกาสในการตรวจวินิจฉัยยังเป็นไปได้ค่อยข้างยาก ทั้งจำนวนเครื่องแมมโมแกรม นักรังสีเทคนิค และรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยยังมีค่อนข้างน้อย จึงจำเป็นต้องหาวิธีการคัดกรองเบื้องต้นเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในต่างจังหวัด”

 

 

โครงการนี้จึงระดมทุนจัดซื้อเครื่องอัลตราซาวด์เคลื่อนที่ (PortableUltrasound) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น เพื่อให้ผู้หญิงไทยที่ด้อยโอกาสในต่างจังหวัด ได้รับโอกาสในการตรวจวินิจฉัยได้มากยิ่งขึ้น เพื่อนำไปตรวจวินิจฉัยมะเร็งเต้านมเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร ในเครือมูลนิธิถันยรักษ์ฯ เพราะเราเชื่อว่า


การค้นพบที่เร็วสุด
คือการป้องกันโรคมะเร็ง
ในสตรีที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ ยังร่วมบริจาคเส้นผม ผ่านทางกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อนำไปจัดทำวิกผมจากฝีมือของกลุ่มผู้เปราะบาง ให้กับผู้ป่วยมะเร็งด้อยโอกาสที่ผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือคีโม โดยกลุ่มเซ็นทรัลจะรวบรวมและส่งมอบให้กับ ศูนย์คีโมโรงพยาบาลศิริราช


บริจาคเส้นผมสวยๆ ของคุณได้ที่ร้านตัดผม ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ดังนี้

• ร้าน Hive Salon สาขา centralwOrld และ Central Embassy 
• ร้าน Cut & Curl สาขา centralwOrld

 

  • จำนวนผู้ช่วยระดมทุนทั้งหมด
    2
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการนี้
    407

ความช่วยเหลือล่าสุด

บทวิจารณ์ (0)