CE

  • วันที่เริ่มระดมทุน : 2021-06-01
  • วันที่สิ้นสุดระดมทุน : 2022-01-01
  • สถานที่ : Thailand
ยอดระดมทุนล่าสุด

2,246,802 บาท

75%
เป้าหมาย
3,000,000 บาท
แคมเปญนี้หมดอายุแล้ว
ร่วมสนับสนุน

* บริจาควันนี้ สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

  • จำนวนผู้ช่วยระดมทุนทั้งหมด
    1
  • จำนวนผู้เยี่ยมชมโครงการนี้
    414

ความช่วยเหลือล่าสุด

บทวิจารณ์ (0)