แค่ทำดี คุณทำได้

พื้นที่ของ คนทำดี ที่มีความฝัน มีไอเดียสร้างสรรค์
และ คนใจดี ที่อยากช่วยให้ฝันในการพัฒนาสังคมไทยนั้นเป็นจริง

  • คนทำดี
    ผู้สร้างโปรเจกต์
  • คนใจดี
    ผู้สนับสนุน

ทำไมต้อง “ทำดี

เชื่อใจเราได้

เรายึดมั่นในความถูกต้องและอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยไปในทางที่ดีขึ้น เราจึงตั้งใจคัดสรรโครงการที่เหมาะสมและพร้อมที่จะเป็นตัวกลางส่งมอบเงินของท่านให้ถึงมือผู้รับอย่างแท้จริง

ทำฝันให้เป็นจริง

หลายคนมีความฝันแต่ขาดโอกาส เพราะขาดเงินทุน หากคุณมีฝันและอยากลงมือทำ หรือ ถ้าคุณมีความหวังแต่ยังขาดเวลา “ทำดี” จะเป็นจุดเชื่อมต่อให้ทั้งคนที่ฝันและคนที่หวัง ได้ร่วมมือกันผ่านการสร้างโปรเจกต์และร่วมระดมทุน

เงินบริจาค ลดหย่อนภาษีได้

เปลี่ยนการให้เป็นได้ด้วย เพราะทุกการร่วมระดมทุนของคุณสามารถลดหย่อนภาษีได้ โดยออกเอกสารลดหย่อนภาษีภายใต้มูลนิธิเตียง จิราธิวัฒน์ หรือ มูลนิธิเพื่อสิ่งแวดล้อม

ทำดีง่ายๆ กับโครงการ
2 ประเภท

ร่วมระดมทุนเพื่อบริจาคให้

กับบุคคลหรือองค์กร
โดยไม่มีสิ่งใดตอบแทน

ร่วมระดมทุนเพื่อสนับสนุนการสร้าง

สินค้า บริการ หรือ นวัตกรรมใหม่
โดยมีการมอบรางวัลให้ผู้สนับสนุน